Klik ‘Available Add-ons’ dan pilih ‘Install’ iMacros

Klik 'Available Add-ons' dan pilih 'Install' iMacros