Contoh Post Jenis Promosi Aplikasi di Fanpage

Salah satu contoh daripada Facebook untuk post jenis promote aplikasi yang akan dikurangkan daripada keluar di news feed.